Línies del bienni 2012-2013

A.- Promoure i aompanyar els processos de reflexió sobre la identitat salesiana i les nostres opcions fonamentals.

- Projecte educatiu Pastoral.

- Model Federal.

- Pla de Finançament.

- Proposta Educativa de Centres i Associacions Juvenils.

- Bases per a la participació.

 

B.- Potenciar els canals de comunicació.

- Millorar i donar importància a la comunicació interna entre els/les distints membres de la Federació.

- Renovar els canals de comunicació externa.

- Dotar a la comunicació bilateral, entre la Federació i els CC/AA JJ, d'una proximitat i un treball familiar.

 

C.- Proporcionar assesoramento tècnic, legal i jurídic entre les diferents àrees.

- Centre de recursos.

- Protecció de dades.

- Compatabilitat, finançament

- Materiales específics de les àrees.

 

D.- Cuidar i formalitzar les relacions amb altres ambients salesians propers.

- Relacions amb la Pastoral Juvenil y l'EADB.

- Delegació de Comunicació Social.

- Relacions entre CC/AA JJ.

- Altres Federacions.

- Movimient Juvenil Salesià.

- Inspectoria Salesiana de San José.