Participació en xarxa

 

Línies del Bienni de referència.


B. Potenciar els canals de comunicació.

C. Proporcionar assessorament tècnic, legal i jurídic entre les diferents àrees.

D. Cuidar i formalitzar les relacions amb altres ambients salesians propers.

 

Objectius.

1.- Representar institucionalment a la Federació, en aquelles xarxes i àmbits en els quals siguem interlocutores dels i les nostres joves i la societat, al igual que en aquells fòrums que treballen en la línia dels nostres projectes i activitats.

2.- Consolidar el treball de l'equip de Participació en Xarxa.

3.- Participar activament en aquells projectes i iniciatives d'altres entitats o plataformes en les quals estem.

4.- Actualitzar i aprofundir el discurs polític de la Federació davant qualsevol tema de caràcter social amb el qual treballem amb altres plataformes i entitats.

 

Accions.

1.- Mantindre una reunió mensual fixa de l'equip de Participació en Xarxa.

2.- Recolzar l'Àrea de Presidència en la reflexió i modificació del Model Federal.

3.- Participar activament en la representació institucional al CJCV, PVCV, Inspectoria Salesiana San José, Confederació Don Bosco Espanya, FUNDAR, Govern de la Generalitat Valenciana (Conselleria de Justícia i Benestar Social, IVAJ, DG Participació Ciutadana, etc), Fòrum de Laics de l'Arquebisbat de València, etc.

4.- Revisar i actualitzar el projecte de Solidaritat a l'Aula (FUNDAR).