Qui som

 

En els primers anys de la dècada dels 70, alguns dels centres i associacions hui federats van començar la seua tasca educativa treballant primer amb col·lectius juvenils i més tard evolucionant i ampliant el seu camp d'intervenció cap a programes d'infància.

10 anys després aquests centres i associacions troben la necessitat d'una major coordinació a nivell autonòmic per a potenciar les seues accions locals, el treball en xarxa i l'impacte social de la seua àmplia i experimentada labor educativa amb xiquets i joves.

 

D'aquesta manera, en 1988, es va fundar la Federació de Centres Juvenils Don Bosco de la Comunitat Valenciana, una entitat d'educació en el temps lliure amb àmbit autonòmic i sense ànim de lucre, que basa el seu estil educatiu en la Proposta Educativa dels Centres Juvenils Salesians i en els valors del Voluntariat.

 

La nostra missió

Tal i com s'estableix als estatuts, la missió de la Federació Don Bosco es basa en la promoció social i integral dels xiquets, xiquetes, adolescents i joves de la Comunitat Valenciana, desenvolupant accions educatives basades en procediments d'animació sociocultural. Així mateix, la Federació Don Bosco entén que la seua acció educativa s'emmarca dins del camp de la prevenció, desenvolupant polítiques juvenils i participant coordinadament juntament amb totes les institucions i entitats que convergisquen en el seu camp d'acció amb la joventut.

És per açò, que el nostre principal sector d'intervenció com entitat és el d'infància i joventut fent especial presència i esforç en les realitats amb clars indicadors de risc d'exclusió social. 

 

Els centres i associacions juvenils Don Bosco com a punt de referència de l'associacionisme

 
Les entitats Don Bosco, són fruit de la iniciativa de joves compromesos amb la seua actual situació històrica i social. No assumeixen la seua militància com un compromís social aïllat i esporàdic sinó des del convenciment de la necessària construcció d'una societat democràtica i participativa (compromís sociopolític).

És doncs, la nostra referència, la participació en les estructures juvenils existents (inserció en la zona) concretada en:

  • Presència activa en els Consells locals, autonòmic i estatal de les nostres entitats.
  • Afavoridores i potenciadores del treball en xarxa amb les diferents entitats implicades en la zona o àmbit d'acció.


Els centres i associacions juvenils Don Bosco en xarxa amb les entitats de Voluntariat social

L'origen de les entitats Don Bosco és un moviment de voluntariat. Les nostres estructures posseeixen com element característic d'intervenció: el voluntariat. Un voluntariat entès no només com una manera ocupacional de temps lliure sinó com un estil de vida i un compromís solidari amb les actuals necessitats socials.

Els centres i associacions juvenils Don Bosco es desmarquen d'un plantejament asèptic del voluntariat com mera font de recursos humans i aposta per que els seus dirigents polítics, responsables directes dels programes i personal de base siguen persones compromeses amb les finalitats de l'entitat des d'una opció de voluntariat.

Així dons, els projectes de l'entitat es consoliden com programes de voluntariat social caracteritzats per l'àmplia convocatòria de destinataris i propostes integrals.

Cap remarcar que, des de la Federació Don Bosco, s'aposta per un voluntariat de qualitat, i per això considerem de vital importància per al desenvolupament dels nostres programes que els nostres voluntaris i voluntàries estiguen correctament formats. Per això, s'ha establert un Pla Integral de Formació que afecta a tots i totes els/les voluntaris/es que realitzen el seu voluntariat social en la nostra Entitats Locals.

Els centres i associacions juvenils Don Bosco com a plataformes socials de Participació juvenil

En un moment social en el qual es parla tant d'una crisi de la participació juvenil, els centres i associacions juvenils Don Bosco aposten per una proposta social continuada i a llarg termini, basada en cinc pilars fonamentals:

  • El protagonisme juvenil: joves responsables capaços d'aportar el seu temps i esforç a treballar per altres xiquets i joves. Joves treballant per una societat més justa i solidària.
  • Propostes i ambients rics en valors: programes, activitats i accions que aporten alternatives socioculturals i educatives d'ocupació del temps lliure.
  • Atenció a les noves necessitats i demandes juvenils predominants: les accions i intervencions de les entitats locals són el resultat d'anàlisi de la realitat previs detectant potencialitats i necessitats dels diferents col·lectius.
  • L'aplicació i l'ús de les noves tecnologies per a la canalització de la informació juvenil.
  • La intervenció educativa des de la infància i pre-adolescencia, promovent així una cultura de la participació profundament assumida i madurada.


Els centres i associacions juvenils Don Bosco i l'animació sociocultural com a metodologia de treball

El nostre és un model educatiu que es basa en l'educació des del temps lliure entesa sota la metodologia de l'animació sociocultural. Els nostres projectes transcendeixen d'una mera oferta cultural per a situar-se en el camp de la prevenció amb xiquets, adolescents i joves. D'aquesta manera, vam basar els nostres procediments d'intervenció educativa en la sistemàtica i pedagogia de l'animació sociocultural.

Des d'aquest enfocament, la Federació Don Bosco conta amb l'Escola d'Animació Juvenil Don Bosco, homologada per la institució pública corresponent (Institut Valencià de la Joventut), no només amb la intenció de satisfer les necessitats formatives dels nostres voluntaris, sinó amb la finalitat de promoure un estil d'animació sociocultural compromès i “professionalitzat”.

Els centre i associacions juvenils Don Bosco com espais contra qualsevol tipus de discriminació

Des dels Centres i Associacions Juvenils Don Bosco vam cercar millorar la societat, i per a això posem tots els nostres recursos i mitjans humans a combatre els diferents tipus de discriminacions socials (xenofòbia, racisme, intolerància religiosa, homofòbia, transfòbia, etc)

El nostre àmbit d'actuació se centra en la infància i la joventut, és per això pel que es realitzen campanyes de conscienciació a favor dels menors en situacions amb risc d'exclusió social. Per a això es realitzen projectes d'inclusió social en les nostres entitats locals, cercant una major integració d'aquests joves en la societat actual.

Un altre dels aspectes que, en aquests últims anys, s'estan treballant amb major profunditat és la discriminació escolar o assetjament escolar (bulling). Per a això es van a realitzar conferències, ponències, xarrades amb afectats, etc., amb l'únic propòsit de prevenir aquestes situacions.

Però no només actuem amb els menors, si no que des de la Federació Don Bosco també es realitzen campanyes de conscienciació en matèria d'immigració, discriminació motivada pel sexe, discriminació ideològica i religiosa, discriminació motivada per la pertinença a altres ètnies, etc.

 Els centres i associacions juvenils Don Bosco com a espais per a les noves tecnologies

L'arribada de les noves tecnologies a les nostres realitats han provocat que la Federació de Centres Juvenils Don Bosco de la Comunitat Valenciana haja hagut de reciclar-se per a poder adaptar-se amb total èxit als nous temps.

Per això, la Federació Don Bosco ha decidit apostar per l'àmbit tecnològic, implantant les noves tecnologies en les seues dues seus; renovant el seu apartat virtual amb una pàgina web (www.don-bosco.org) que cerca respondre a les expectatives dels nostres destinataris i voluntaris; creant un apartat virtual per a les Entitats Locals i per als voluntaris (zona virtual de la web de la Federació); engegant una versió virtual del Centre d'Informació Juvenil accessible per als nostres voluntaris/as; publicació de fòrums per als/as destinataris/as en la web de la Federació; etc.

D'altra banda, per a potenciar la comunicació entre les Entitats Locals amb la Federació i viceversa, s'ha invertit en la instal·lació de serveis audiovisuals, així com serveis per a videoconferències.

Els centres i associacions juvenils Don Bosco com a espais per i per als destintaris/es en risc d'exclusió social

Els nostres destinataris/es, repartits per tota la Comunitat Valenciana s'acosten als 4000, amb edats compreses entre els 7 i els 18 anys.

Des de la Federació Don Bosco hem apostat per un oci en el temps lliure de qualitat. Cerquem crear espais i moments perquè els nostres destinataris/es puguen gaudir d'un veritable oci, saludable, no consumista, i sobretot, de qualitat. Per això les nostres entitats locals, al llarg de la Comunitat Valenciana, han anat desenvolupant activitats i programes orientades cap a aquest àmbit d'actuació.

A més a més, des de la Federació Don Bosco, i tal com s'ha explicat anteriorment, també cerca la integració total d'aquells menors que acudeixen a la nostra entitats locals, i que pateixen el risc de quedar exclosos de la societat. Aquest és el motiu pel qual els programes desenvolupats tant per la Federació Don Bosco com per les nostres associacions locals, fan una especial èmfasi a tenir a aquesta massa poblacional entre les seues principals prioritats, a l'hora de desenvolupar els seus programes i activitats.

La Federació Don Bosco: XX anys al servei de la societat

Els Centres i Associacions juvenils Don Bosco han celebrat el seu XX Aniversari de la creació de la Federació Don Bosco. Han estat 20 anys de treball continuat per i per als i les joves que més ho necessiten i que conten amb majors problemes d'integració social.

La Federació Don Bosco i totes les seues entitats locals han sabut adaptar-se als nous temps, ampliant els seus camps d'actuació, obtenint una major cobertura social, integrant-se en les xarxes socials, etc.