Infància

 

Objectiu

1.- Formar una comissió de treball i analitzar la realitat dels programes d'infància dels Centres i Associacions Juvenils.

Acció

1.- Crear un equip de treball que analitze la realitat dels programes d'infància dels Centres i Associacions Juvenils